آموزش برنامه نویسی سی ان سی

آموزش برنامه نویسی  سی ان سی

آموزش برنامه نویسی سی ان سی

 

  • برای نوشتن یک برنامه برای ماشین کاری یک قطعه با مراحل زیر را انجام داده باشید :

 

1- بررسی‌ نقشه‌ راه و انتخاب‌ ماشین‌ مناسب‌

2- طراحی‌ قید در صورت‌ نیاز و ابزارهای‌ مورد نیاز

3- محاسبه پارامترهای‌ ماشینکاری‌

4- تعیین‌ نقطه‌ شروع (صفر) قطعه‌ کار و نوع‌ سیستم‌ اندازه‌ دهی‌

5- تهیه‌ دیدن پیش‌ نویس‌ برنامه‌

6- آماده‌ سازی‌ و وارد کردن‌ برنامه‌

7- شبیه‌ سازی‌ برنامه‌

8- اجرای‌ برنامه‌

 

  • هر برنامه‌ از اجزاء زیر تشکیل‌ شده‌ است‌

 

1 - نام‌ برنامه‌

این‌ عنوان‌ از یک‌ سمبل‌ که‌ عموماً علامت ‌% است‌ به‌ همراه‌ یک‌ عدد که‌ شماره‌ برنامه‌ می‌باشد تشکیل‌ شده‌ است‌ و در سیستم‌ کنترل‌ SINUMERIK این‌ عدد بین‌ ۱ تا ۹۹۹۹ می‌تواند تغییر کند هر برنامه‌ دارای‌ یک‌ شماره‌ خاص‌ برای خودش می‌باشد.

در صورتی که‌ برنامه‌ در خارج‌ کامپیوتر ماشین نوشته شده‌ و سپس‌ به‌ حافظه‌ ماشین وارد شود باید به‌ علامت‌% عنوان‌ MPFکه معرف‌ حافظه اصلی (Main program file) می‌باشد اضافه‌ شده‌ و سپس‌ شماره‌ برنامه‌ را ذکر نمود.


 

2 - پایان‌ برنامه‌
 

آخر برنامه‌ با یکی‌ از کدهای‌ ۰۲Mیا ۰۳M یا ۹۹M مشخص‌ می‌شود که‌ عموماً ۰۲M ،۰۳M می‌باشد.

۰۲M: که‌ پایان‌ برنامه‌ برای‌ تولید یک‌ قطعه‌ را نشان میدهد .

۰۳M : کد پایان‌ برنامه‌ و برگشت‌ به‌ اول‌ برنامه‌ برای‌ تراش‌ قطعه‌ بعدی‌ و تولید انبوه‌ را نشان میدهد .

۹۹M: کد پایان‌ برنامه‌ و امکان‌ ایجاد تغییرات‌ در برنامه‌ در هنگام‌ برنامه‌ نویسی‌ دستی‌ را نشان میدهد .


3 - متن‌ برنامه‌

متن‌ اصلی‌ برنامه‌ که‌ بین‌ عنوان‌ و علامت‌ پایان‌ برنامه‌ قرار دارد از تعدادی‌ خط برنامه‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ هر خط برنامه‌ را یک‌ بلوک‌ برنامه‌ گویند کلیه‌ دستورها و اطلاعات‌ لازم‌ درباره‌ متغیرهایی‌ مانند سرعت‌ برش‌ سرعت‌ دورانی‌ اسپیندل‌ مسیر حرکت‌ ابزار و سرعت‌ سریع‌ خطی‌ یا حرکت‌ خطی‌ یا مقدار پیشروی‌ مشخص‌ و غیره‌ در این ‌بلوک‌ها قرار میگیرند .

 

برای دانلود کتاب آموزشی برنامه نویسی cnc اینجا کلیک کنید.